تاریخ ثبت: 1394/12/04
فرم استخدام

     اطلاعات شخصی :

نام * نام خانوادگی *
نام پدر * شماره شناسنامه *
شماره ملی * تاریخ تولد // *
محل تولد * محل صدور شناسنامه: 
جنسیت* پست الکترونیک
تلفن منزل تلفن همراه *
تلفن ضروری استان محل سکونت *
ملیت دین
وضعیت تأهل تاریخ ازدواج
تعداد اولاد تعداد اولاد تحت تکفل
شغل همسر تحصیلات همسر
وضعیت مسکن وضعیت نظام وظیفه
روز شروع خدمت // روز پایان خدمت //
آخرین مقطع تحصیلی رشته تحصیلی *
گرایش رشته تحصیلی محل اخذ مدرک
نوع دانشگاه معدل
نوع دیپلم اخذ شده تحصیلات پدر
شغل پدر تحصیلات مادر
شغل مادر تعداد خواهر: 
تعداد برادر  

        

آدرس

مشخصات معرف / معرفین :                                     

نام و نام خانوادگی

سمت و محل خدمت

نسبت معرف

تلفن

آدرس

 

اطلاعات شغلی :

کد شغل

شغل درخواستی محل خدمت درخواستی / شرکت حقوق درخواستی

تاریخ آمادگی شروع به کار

 
سوابق تحصیلی :

معدل

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ پایان تاریخ شروع تاریخ اخذ مدرک محل موسسه مرکز تحصیلی

 
سوابق آموزشی :

نام دوره

امتیاز

شماره مستند

تاریخ مستند

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ساعت

روز

ماه

نام موسسه

محل موسسه

 

آشنایی با زبان خارجه :

عنوان

مکالمه

نوشتن درک ترجمه کلی سطح

 
 
تخصص، مهارت ها و آشنایی با نرم افزار ها :
 

تخصص

سطح تخصص

سابقه کاری

تخصص و مهارت

 
 
تاریخچه شغلی:
 

سمت

نام سازمان

تاریخ شروع

تاریخ پایان

وضعیت اشتغال

نوع استخدام

مبلغ دریافتی

تلفن

علت خروج

بیمه

 
 

آیا قادر به انجام سفر به عنوان ماموریت هستید؟ 

آیا نواقص بدنی در شما وجود دارد؟:   نوع نقص:

آیا تا به حال درمان کرده اید؟

آیا سابقه محکومیت دارید؟ : *  علت آن

آیا وسیله نقلیه دارید؟*             

آیا قصد ادامه تحصیل دارید؟*    در چه رشته ای؟ کدام موسسه؟

هر گونه توضیح دیگری در باره تخصص های خود در زمینه شغلی دارید شرح دهید: 


تمامی حقوق این پورتال متعلق به گروه تعاونی پیشگامان میباشد.